آثار باستاني

Advertisements

آثار باستاني
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر آثار باستانى را در خواب ببينيد، بدين معنى است كه تا زمان زيادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*