آخرين وداع

Advertisements

آخرين وداع
آنلي بيتون مى‏گويد:
آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*