آدم لاغر

Advertisements

آدم لاغر
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر ببينيد كه آدم لاغرى هستيد، يعنى به چيزهايى كه دوست داريد مى‏رسيد.
اگر در خواب ديديد كه زيادتر از حد معمول لاغر هستيد، بدانيد كه دچار مشكلات زيادى مى‏شويد.
ديدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعيت‏ها و موفقيت‏هاى تازه‏اى در عشق است.
ديدن مردى لاغر در خواب، نشانگر اين است كه آرزوهاى قديمى شما عاقبت پايان خوشى براى شما نخواهد داشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*