آدم مؤدب

آدم مؤدب
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر اين دارد كه خبر غمگين‏كننده‏اى شما را آزار خواهد داد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*