اتاق کنفرانس

Advertisements

اتاق کنفرانس
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن اتاق كنفرانس در خواب، بدين معنا است كه در آينده با افرادى برخورد مى‏كنيد كه براى شما ارزش خاصى خواهند داشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*