احمق

Advertisements

احمق
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب احمقها : يك اتفاق غيره منتظره و خوشايند در انتظار شماست .
يك دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده اي كار ميكند .
شما احمق هستيد : بزودي خودتان را در پست وزارت خواهيد ديد .
بچه ها احمق هستند : روي نردبان اجتماع در پله هاي بالا جا خواهيد داشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*