اردوي کار

اردوي کار
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد در اردويي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه اتفاقي تلخ براي شما پيش خواهد آمد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*