اردک ماهي

Advertisements

اردک ماهي
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن اردك ماهى در خواب، معنايش اين است كه شما را به مهمانى دعوت مى‏كنند.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*