از خجالت سرخ شدن

Advertisements

از خجالت سرخ شدن
معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*