بارکد

Advertisements

بارکد
مولف گويد:
اگرببيند بارکد جنسي يا کارتي کثيف يا خراب شده دليل بر تغييراتي در نوع جنس يا شماره کارت دارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*