باغ ميوه

باغ ميوه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما در يك باغ هستيد : دوستان بسيار خوبي داريد.
به اتفاق بچه ها در باغ ميوه هستيد : خوشبختي در خانواده
در يك باغ ميوه قدم مي زنيد : هرآرزويي داريد برآورده ميشود .
يك باغ ميوه مي چينيد : آرزوي شما هرگز برآورده نمي شود .
يك باغ ميوه كه ميوه هايش را چيده اند : شانس پيشرفت را از دست مي دهيد .
يك باغ پر از ميوه : شانس
ميوه ها كمياب در يك باغ ميوه : برثروت شما به علت صبر زيادي كه داريد اضافه مي شود .
ميوه هاي رسيده در يك باغ : موفقيت بزرگ
ميوه هاي نرسيده در باغ : دوستان بد دور شما هستند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream