تاجر اسب

تاجر اسب

خريد و فروش اسب در خواب، بيانگر آن است كه در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد. ديدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*