تاريکخانه عکاسي

تاريکخانه عکاسي

اگر در خواب ببينيد در يك عكاسى مشغول به كار هستيد، به اين معنا است كه با فكر و درايت دشمنانتان را مغلوب مى‏كنيد. ديدن تاريكخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب اطرافتان باشيد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*