تحسين

Advertisements

تحسين

اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*