ت

تئاتر

تاب

تاب دادن

تابستان

تابلو

تابوت

تابه

تاج

تاج خروس

تاجر اسب

تاج گل

تار

تاراج

تارعنکبوت

تارک دنيا

تاريخ

تاريکخانه عکاسي

تاريکي

تازيانه

تاس

تاکستان

تاکسي

تانک

تانکر

تاوه

تايپ

تب

تبر

تبرئه

تبعيد

تبليغ

تپانچه

تپه

تبيره

تتماج

تجارت

تجارتخانه

تجملات

تحسين

تحصيل

تخت

تخم پرنده

تخت خواب

تخت سلطنت

تخته سياه

تخته نرد

تخم کاشتن

تخم مرغ

تخمه

تخمها

تدفين

تذرو

تذکر دادن

ترازو

ترازوگر

تراس

تراشيدن

تراشيدن موي سر

تُرُب

تُرُبچه

تربد

ترخون

ترس

ترسائي

ترسيدن

ترشي

ترشيها

ترف

ترقه بازي

ترک کردن

ترکه

ترمز

ترمه

ترن

ترنج

ترنگبين

ترور

تره دوغ

تره

تره فروشي

ترياک

تريبون

تزريق واکسن

تسبيح کردن

تسکين

تسويه حساب مالي

تشت

تشک

تشکچه

تشنگي

تشيع جنازه

تصادف

تصنيف

تصوير

تظاهرات

تعدد زوجات

تعطيلات

تعظيم کردن

تعليم

تعويذ

تعهد

تغار

تغذيه حيوانات

تفتيش عقايد

تفرج

تف کردن

تفشله

تفنگ

تقاضا

تقاضاي پرداخت بدهي

تقاضاي پرداخت وام

تقلا

تقليد

تقويم

تکبير کردن

تکمه

تکميل کردن

تکنسين آزمايشگاه

تکه نان

تگرگ

تلخ

تلسکوپ

تلفن

تلوزيون

تلکس و تلگرام

تلگراف

تلگرام

تلمبه

تله

تله حشرات

تله موش

تله موش صحرائي

تمام شدن کار

تمبر پستي

تمساح

تمشک

تميز کردن

تن

تنباکو

تنبل

تنبيه شدن

تند باد

تندر

تنفر

تنقيه

تنگي

تنور

تنومند

تنهايي

تواضع

توبره

توبه کردن

توپ

توپ جنگي

توت

توت فرنگي

توتون

تولد

توتن

توتيا

تورات

تور لباس عروس

تور ماهيگيري

تورم لوزه

تولد

توله سگ

تون

تونل

تهاجم

ته چين

تهديد

ته ديگ

تهمت

تهوع

تهيدست

تير

تير اندازي

تير چراغ برق

تير و کمان

تيز کردن

تيغ

تيغ گياه

تيغ ماهي

تيمارستان

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream