پ

پا

پا برهنه

پابند

پابنداني کردن

پاتيله

پا پيچ

پاپيون

پاچه

پا در مياني

پادشاه

پادگان

پادو

پارچ

پارچه

پارچهء گل دار

پارچهء مخمل

پارس

پارک

پاره

پارو

پاسبان

پاسپورت

پاس داشتن

پاشنه

پاکت نامه

پاک نويس

پالان

پالتو

پانسمان

پانسيون

پاي اورنجن

پاي تابه

پاييز

پُتک

پتو

پختن گوشت

پخت وپز

پدر

پدر بزرگ يامادربزرگ

پدر خوانده

پدر روحاني

پدر مقدس

پذيرفتن

پر

پرپهن

پرتاب کردن

پرتره

پرتقال

پرتگاه

پرتو نور

پرچم

پرچمدار

پرچين

پرخاش

پرداخت پول

پرده

پرده بکارت

پردهء پرنقش و نگار

پرده داري

پرستار

پرستاري

پرستو

پرستيدن

پرگار

پرنده

پرواز کردن

پروانه

پرونده

پرهيزکار

پري

پري دريايي

پريدن

پريشاني

پزشک

پزشک قانوني

پژواک

پست

پستان

پستان بند

پستچي

پستخانه

پستي و فرومايگي

پسر

پس مانده غذا

پسته

پشت

پشت بام

پشت سر

پشته

پشتي

پشم

پشه

پشيمان شدن

پل

پل صراط

پل عابر پياده

پلک

پلکان

پلنگ

پلو

پله

پلاس

پليته

پليس

پماد

پنبه

پنجره

پنجه

پند دادن

پنکه

پنهان شدن

پنير

پوتين

پوست

پوست ميوه

پوستين

پوشاک

پول

پول تقلبي

پول خرد

پولاد

پونز

پهلو

پي

پياده روي

پياز

پياله

پيام

پيامک

پيانو

پيپ

پيت

پيچ

پيچک

پيچ و خم

پيدا کردن

پيراهن

پيرايه

پير شدن

پيروزي

پيسي

پيشاني

پيشاني بند

پيش بند

پيشخدمت

پيشرفت

پيشواز

پيشه

پيشي گرفتن

پيغام رساندن

پيغمبري

پيکان

پيکر

پيکره

پيک نيک

پيلور

پيمان

پيمانه

پينه دوز

پيه خوردن

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream