حيوانات

Advertisements

حيوانات
لوک اويتنهاو مي گويد :
حيوانات : خوشبختي ، ثروت
اهلي کردن حيوانات : بهره
غذا دادن به حيوانات : احساس رضايت
حيوان خشک شده : شما خود را براي هيچ و پوچ نگران کرده ايد
حيوانات وحشي : مشکلات
حيوانات خانگي : آسايش

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*