خاک اره

Advertisements

خاک اره
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پريشاني شما خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*