درخت آبنوس

درخت آبنوس
دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*