ذرت پخته

Advertisements

ذرت پخته
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهي و مطالعه و برنامه ريزي درست براي آينده ، شما را به پيشرفت مي رساند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*