زنگ

زنگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
شنيدن صداي زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه هاي بيماري است و زياني بيش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*