صبر

Advertisement

صبر
محمدبن سيرين گويد: صبر درخواب، دليل بر عالمي بود كه غرض از علم او مال است. اگر بيند كه صبر داشت يا خورد، دليل با چنين عالمي صحبت دارد

Advertisement

Show More

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close