صدا

Advertisements

صدا
لوک اويتنهاو مي گويد :
صدا کردن
کسي را صدا کردن : خبر
کسي شما را صدا کند : خود خوري کردن
صداي ريزش آب : خوشبختي بزرگ

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*