علم

علم
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن علم آموختن کاري از او صادر شود که ثواب حاصل آيد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*