ف

فستق

فستق
محمدبن سيرين گويد: ديدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر ديد كه مغز فستق داشت، دليل است به قدر آن مال يابد.

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Check Also

Close
Close