قاصدک

Advertisements

قاصدک
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب شكوفه هاي قاصدك را ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه به محيطي شاد پا خواهيد گذاشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*