قاپيدن

قاپيدن
لوک اويتنهاو مي گويد :
قاپيدن چيزي در هوا : پيشرفت در امور

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*