قسم خوردن

قسم خوردن
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن قسم قسم خوردن به بازي بود

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*