قفسه کتاب

قفسه کتاب
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن قفسة كتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كسب دانش را در كنار كار و تفريح انجام خواهيد داد .
2ـ ديدن قفسة خالي كتاب در خواب ، علامت آن است كه به علت كمبودهاي مادي از كار اخراج مي شويد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*