نجيب زاده

نجيب زاده
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نجيب‏زادگان در خواب، علامت رسيدن به مقامات بالا است.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*