نخ

Advertisements

نخ
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن نخ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال آن سوي راههاي پرپيچ و خم است .
ديدن نخهاي پاره در خواب ، نشانة آن است كه از بي وفايي دوستان متحمل زياني مي شويد .
اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏اى ببينيد، يعنى دچار دردسر مى‏شويد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نخ در خواب، علامت آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*