هسته

Advertisements

هسته
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن هسته‏ى ميوه‏ها، بيانگر موفقيت و پيروزى است. اگر در خواب هسته‏اى را پرت كنيد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‏شويد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*