ہ

هما

هما
فرشته نيك‏بختى

محمدبن سيرين گويد:
هما در خواب عز و دولت است.

ابراهيم كرماني گويد:
پادشاه بود يا مرد بزرگ خيرانديش.

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Check Also

Close
Close