وارث

وارث
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را به ارث مى‏بريد، به اين معنا است كه مشغول انجام كارهاى سختى هستيد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*