وجدان

وجدان
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به خاطر انجام كارى وجدانتان ناراحت است، به اين معنا است كه قصد داريد كارهاى ناپسندى انجام دهيد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*