گالش

Advertisements

گالش
گالش هم تعبيرکفش را دارد، يعني اين نيز همسر است با اين تفاوت که گالش زني است با قابليت انعطاف زياد و در عين حال آسيب پذير و کم مقاومت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*