گلشکر

Advertisements

گلشکر
محمدبن سيرين گويد: گلشكر در خواب، دليل مال و غنيمت بود به قدرخورده بود.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*