آ

آخور

آخور
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب آخور ديدى، بدين معنى است كه كوشش و سعى شما براى پيشبرد كارها بى‏نتيجه خواهد ماند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آخور در خواب ، علامت آن است كه نتايج كارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button