آ

آزار

آزار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب كسي را آزار دهيد ، نشانة آن است كه دست به كاري ناپسند خواهيد زد.
2ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را آزار مي دهد ، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خودتان را آزار مي دهيد : عشق خود را بواسطه افكار پيچيده و مضطربتان از بين ميبريد .
شمارا آزار مي دهند : 1- خصومت در خانواده 2- خيانت
ديگران را آزار مي دهند : شادي
حيوانات را آزار مي دهند : ضرر بزرگ مالي
بستگانتان شما را آزار مي دهند : ناكامي عشقي
بچه ها شما را آزار ميدهند : شادي
ديگران بچه ها را آزار ميدهند : خطر بزرگ
دوستان شما را آزار مي دهند : دشمنان شما را شديدا آزار خواهند داد .
يك سگ شما را آزار ميدهد : درآمد خوبي خواهيد داشت .
شما يك سگ را آزار ميدهيد : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پيش داريد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *