آ

آستين

آستين
لوک اويتنهاو مي گويد :
بلند : افتخار
کوتاه : ضرر
گشاد : خشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.