آ

آشنا

آشنا
آنلي بيتون مى‏گويد:
ملاقات كردن يا صحبت با يك آشنا در يك مكان، دليل بر آن دارد كه خبرى خوب و خوشحال كننده به شما خواهد رسيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button