آ

آلومينيم

آلومينيم
2ـ اگر زني در خواب زيور آلات و يا ظروف آلومينيمي كدر ببيند ، نشانة آن است كه زياني خواهد ديد و اندوهي غير قابل پيشبيني بر او چنگ خواهد انداخت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button