آ

آموزش

آموزش
اگر ديديد در حال آموزش دادن هستيد، علامت آن است كه يك موقعيت بسيار خوب در زندگى نصيب شما خواهد شد اگر خود را در حال آموزش ديدن ببينيد، دليل آن بود كه با دوستان خوش برخورد و بسيار شوخ طبع رفت و آمد خواهيد داشت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button