آ

آمپول

آمپول
مولف گويد :
آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بيم از خطرات پيش رو
اگر آمپول زده و برمي گشت مفارقت يافتن از ترس وبيم
چنين ترسي و بيمي در مقياس خفيف مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.