آ

آنتن راديو و تلوزيون

آنتن راديو و تلوزيون
ديدن يا داشتن آنتن، دلالت بر اين دارد كه شما خبرى خوب از طرف دوستان يا آشنايانى كه از شما دور هستند، دريافت خواهيد كرد اگر ديديد كه در حال وصل كردن يك دستگاه مركزى آنتن مى‏باشيد، بيانگر آن است كه در آينده وضع كار و كاسبى شما بسيار خوب مى‏شود اگر خود را در حال وصل كردن آنتن به زمين ديديد، علامت آن است كه در انجام دادن يك كار بزرگ و بسيار سودآور موفقيت چشم‏گيرى نصيب شما خواهد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button