آ

آه

آه
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن اين كه براى اتفاق غم‏انگيزى از ته دل آه مى‏كشيد، علامت آن است كه با اندوهى بسيار بزرگ و سخت روبرو خواهيد شد اما اميد خود را از دست نمى‏دهيد
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد براي واقعة غم انگيزي آه مي كشيد ، نشانة آن است كه با اندوهي غير منتظره روبرو خواهيد شد ، اما اميد به رهايي را از دست نخواهيد داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button