آ

آکروبات

آکروبات
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك آكروباتيست گرفتار حادثه مي شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .
نمايش آكروباتيسها را تماشا مي كنيد : تا 9 روز هيچ اقدامي نكنيد ، بخصوص مسافرت
شما آكروباتيست هستيد : بد خواهانتان را به نابودي خواهيد كشاند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button