آ

آکواريوم

آکواريوم
ديدن آكواريوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى‏باشد. اگر ماهى يا جانور خزنده‏اى را كه در آكواريوم ديديد، معنى آن اين است كه شانس بسيار بزرگى به شما روى كرده است. اگر خودتان را ديديد كه در آكواريوم مشغول شنا هستيد، علامت آن است كه خطرى بسيار خطرناك شما را تهديد مى‏نمايد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button