ارش

اعلانات

ارش
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close