ا

اشراف

اشراف
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه با طبقه‏اى اشراف همنشين شده‏ايد، بدين معنا است كه به مسائلى بيهوده، علاقه نشان مى‏دهيد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏كند.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما از يك خانواده اشرافي هستيد : موانع بسيار در كارها
شما اشراف زاده هستيد : بيماري
اجداد شما اشراف بوده اند : احترام و امتياز
به اعضاء خانواده شما لقبهاي اشرافي مي دهند : خبرهاي بسيار خوش
يك دختر جوان خواب ببيند كه يك اشراف زاده عاشق او شده است : او با يك مرد فقير ازدواج ميكند.
يك لقب اشرافي به شما ارث مي رسد : خطر از دست دادن تمام دارايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *